De unge mennesker..

Yasser Seirawan snakker med 2 unge skakspillere (den ene er stormester). Han ryster bevidst på hånden som Doktor Strangelove inden han æder en bonde – og nævner det for dem. De har aldrig hørt om filmen. Suk, unge mennesker..

Der snakkes ofte om muslimer og med god grund, men vor kultur er jo syg. Magtcentrum er flyttet mod yngre alderstrin, og det er en kulturel katastrofe

Stanley Kubrick elskede skak, siger Seriawan senere – det vidste JEG såmænd ikke.

Københavns kommune svømmer i penge

Citerer Rune Engelbreth fra Altinget.dk:

“2. S-PÅSTAND: »Ingen har peget på, hvor de manglende penge skal komme fra,« hvorfor det indebærer andre forringelser, hvis byggeriet aflyses, hævder Frank Jensen i et lækket budskab til sine partitropper.(6)

FAKTA: FORKERT. Der behøver ikke spares en krone på skoler eller hospitaler. De Radikale har for eksempel foreslået at betale kontant for Amager Fælled ud af Københavns Kommunes overskud, der i år beløber sig til 3,6 milliarder kroner, som skal fordeles i budgetforhandlingerne. Der er tale om nye penge – og meget mere end rigeligt til at finansiere en aflysning af byggeriet.(7)”

Nedskæringerne på kontanthjælpen indbragte på landsplan ½ milliard årligt. Mon ikke København har råd til at behandle sine borgere ordentligt?

Vi er alle Enhedslistens menneskelige affaldsrobotter

Det seneste husomdelte projekt fra Københavns Kommune er et godt eksempel på, at Enhedslisten er både totalitær og kynisk.

Man bør naturligvis ikke stå og sortere affald INDE i de små lejligheder. Det er både sundhedsskadeligt og besværligt. Desuden skriver vi 2017, og mon ikke der findes maskiner til den slags?

Ordlyden i det medfølgende brev er bemærkelsesværdig. Morten Kabells afdeling VED godt, at de pålægger borgerne en ekstra byrde, men det SKAL vi altså bare finde os i. En uforskammet nedladende tone, som om vi var deres børn, der blev taget i skole. Men sådan opfatter de os jo.

[B.dk – Morten Kabell: »Modtagelsen har været nærmest overstrømmende«]

brevet:

Den borgerlige anstændighed

Rasmus Jarlov ejer den ikke, den der borgerlige anstændighed – deri har Adam Holm ret. Han (altså Jarlov) har næppe hørt om begrebet socialkonservativ. Men Holm er lige så langt fra skiven med sit forsvar for den muslimske indvandring.

Borgerlig anstændighed består såmænd i at værne om hele samfundet, ikke kun direktøren og andre traditionelt borgerlige kernevælgere.

I dagens Danmark er første programpunkt i en eventuel borgerlig anstændighed helt konkret at værne samfundets tabere mod globaliseringens saks.

I ved: den saks hvis ene knivsblad er den især muslimske masseindvandrings trusler mod sikkerhed og tryghed i dagligdagen, og hvis andet knivsblad er økonomiske forringelser i form af nedskæringer på især arbejdsløse samt lavere lønninger grundet arbejdskraftsindvandringen.

[B.dk – Adam Holm: Er der noget, som hedder borgerlig anstændighed?]

JP Classic – kronik

Citerer JØRGEN GAMMELGAARD, der har fået en ganske rimelig kronik i den reformerte jydepotte:

Det kan enhver overbevise sig selv om ved at se på dækningen af den seneste bølge af kriminalitet i København. Det forsøges systematisk de fleste steder omtalt med neutrale ord som ”bandekonflikt” og ”unge kriminelle”, mens vi jo alle ved, at det helt, helt overvejende drejer sig om ikke-vestlige indvandrere. Scorer en kvinde med afghansk baggrund et fodboldmål – flot i øvrigt – så bliver det på den anden side fejret, som om verden var blevet frelst fra den sikre undergang.

[JP – Skal det gå Danmark som dronten?]

Næsten alle partierne er onde

1)
KLAV-regeringen og DF skar 20-40% ned på 33.000 kontanthjælpsmodtageres økonomi og sparede derved ½ milliard kr. på budgettet.

Nu kastes der rundt med 20-30 millarder!

Konklusion: KLAV og DF må jo være komplet moralsk afstumpede.

2)
S vil ikke love at genoprette kontanthjælpen, når/hvis de kommer til magten.
Begrundelsen var, at der måske ikke er råd til det!

Men de vil heller ikke love at fjerne skattelettelserne på 20 milliarder !!

Konklusion: Socialdemokratiet må jo være komplet moralsk afstumpede.

Først jordede man de arbejdsløse..

.. så kom turen til de fede.

Ansvaret er ikke altid det væsentlige i sagen. Tilfældet spiller ofte hovedrollen.

Den borgerlige poppsykologi er dødsensfarlig, fordi den afstumper folks omsorg for hinanden med smarte fraser og placering af næsten alt ansvar for ulykker hos dem, ulykkerne rammer. De borgerlige psykologer har allerede fået konsensus om at smadre de evigt arbejdsløses liv på denne vis. Nu kommer turen til de fede.

[B.dk – Årsagen til ufrivillig overvægt sidder mellem ørerne]

DF: Skattelettelser er velfærd

»krig er fred«, »frihed er slaveri« og »uvidenhed er styrke«

[DR.dk]

Rene C fra D og F har vist sig at være en sædvanlig patologisk løgner. Han er ovenikøbet så flabet at antyde, at bistandsklienten ville være glad for et par håndører i skattelettelser, her efter at DF sammen med KLAV-regeringen har fjernet 20-40% af eksistens-grundlaget. Må han få en krank skæbne!